Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

wrafag
22:12
3454 e152
wrafag
22:12
7869 628d
Reposted fromtfu tfu vianicciekawego nicciekawego
wrafag
22:11
Nie dotykajcie malutkich zwierzątek w lesie, bo tym sposobem je uśmiercicie!
wrafag
22:10
8772 597c
Reposted fromplugss plugss viapersona-non-grata persona-non-grata
wrafag
22:10

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viapersona-non-grata persona-non-grata
wrafag
22:10
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viapersona-non-grata persona-non-grata
wrafag
22:09
wrafag
22:09
wrafag
22:08
wrafag
22:04
wrafag
22:02
wrafag
22:02
22:02
wrafag
22:02
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
wrafag
22:01
wrafag
22:01
wrafag
21:56

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viamarisette marisette
wrafag
21:56
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
— waitress.
Reposted from654675674 654675674 viamarisette marisette
wrafag
21:54
7710 94ad 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaJapko Japko
wrafag
21:54
7539 e72e 500
Reposted fromtichga tichga viaJapko Japko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl